• Gratis verzending vanaf 35 euro in Nederland

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient u een duidelijke verklaring aan ons (GetTheDeal, Randwijkse Rijndijk 18, 6668LM RANDWIJK, Nederland, klantenservice@versdirect.nl, telefoon: 31 (0) 6 28437539) te sturen door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief verzonden per post, fax of e-mail) van uw beslissing om u uit dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, is het voldoende dat u uw mededeling dat u uw herroepingsrecht uitoefent, verzendt voordat de annuleringsperiode is verstreken.

Gevolgen van intrekking

Als u zich uit dit contract terugtrekt, hebben we u alle betalingen gegeven die we van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden). ), die onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw opzegging van dit contract hebben ontvangen, moeten worden terugbetaald. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u dat heeft aangetoond

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen, en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte bracht van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:

* Contracten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden.

Modelformulier voor herroeping

(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

- To GetTheDeal, Randwijkse Rijndijk 18, 6668LM RANDWIJK, Nederland, klantenservice@versdirect.nl
- Ik / wij herroep / herroep hierbij (*) het door mij / ons (*) gesloten contract voor de aankoop van het volgende
goederen (*) / het verlenen van de volgende dienst (*)
- Besteld op (*) / ontvangen op (*)
- Naam van de consument (en)
- Adres van de consument (en)
- Handtekening van de consument (en) (alleen als dit op papier wordt gemeld)
- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
TERUG NAAR BOVEN